,

Καλώδιο CCTV RG 59 premium PE

Availability:

Μή διαθέσιμο.


Καλώδιο CCTV RG 59 premium PE BIOKAL

Ομοαξονικό καλώδιο RG 59-premium, για μετάδοση σημάτων RF σε εγκαταστάσεις εμπορικών ηλεκτρονικών ειδών. Κατάλληλο για μεταφορά σήματος video, σε αναλογικά συστήματα CCTV, “οικιακού τύπου”. Εξωτερικό κάλυμμα απο πολυαιθυλένιο, κατάλληλο και για υπόγεια εγκατάσταση ή/και εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση CPR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Κεντρικός αγωγός: Φ0,60mm, 100% χαλκός
– Μόνωση: Φ 3,7 mm, συμπαγές πολυαιθυλένιο
– Εξωτερικός αγωγός: Πλέγμα Συρμάτων απο 100% Χαλκο
– Εξωτερική επένδυση Φ 6,15mm, μαύρο πολυαιθυλένιο, με σήμανση ανα μέτρο
– Σύνθετη αντισταση: 75 +/-3 Ohm
– Χωρητικότητα: 67 pF/m
– Ταχύτητα διαδοσεως (v/c): 0,66
– Αντίσταση Αγωγών σε DC: Κεντρικός αγωγός 63,0 Ohm/km , Εξωτερικός αγωγός 14,0 Ohm/km
– Απώλειες Επιστροφής:
– 5 – 30 MHz: >20 dB
– 30 – 470 MHz: >20 dB
– 470 – 1000 MHz: >18 dB
– 1000 – 2000 MHz: >16 dB
– Ονομαστικές απώλειες (dB/100m):
– 100 MHz: 11,00
– 400 MHz: 23,00
– 800 MHz: 34,00
– Ελάχιστη ακτίνα κάμψεως: για μία κάμψη 30 mm , για επαναλαμβανόμενες 60 mm
– Μέγιστη ισχύς εφελκυσμού: 110 N
– Πιστοποιήσεις: CPR Class Fca , DOP 1002556

RG 59-premium coaxial cable for transmission lines of RF signals in commercial electronics installations. Suitable for CCTV video signals in analogue CCTV systems, in home-grade installations. Solid PE cover for outdoor and undergroung installation. CPR certified.

Technical features:

– Core: Φ0,60mm, 100 % copper
– Shield: Φ3,7mm, Solid PE
– Outer core: 100 % copper braid, 16 x 7 x Φ 0.16mm, 94,5% braid coverage
– Outer sheath: Φ 6,15mm, PE black, with 1-meter markings
– Composite resistance: 75 +/-3 Ohm
– Capacity: 67 pF/m
– Transmision velocity (v/c): 0,66
– DC Resistance: inner conductor 63,0 Ohm/km , outer conductor 14,0 Ohm/km
– Return Loss:
– 5 – 30 MHz: >20 dB
– 30 – 470 MHz: >20 dB
– 470 – 1000 MHz: >18 dB
– 1000 – 2000 MHz: >16 dB
– Loss (nominal) dB/100m:
– 100 MHz: 11,00
– 400 MHz: 23,50
– 800 MHz: 34,00
– Minimum bending radius: once 30 mm , multiple 60 mm
– Maximum Tensile Force 110 N
– Standards CPR Class Fca , DOP 1002556

SKU: 5200704801919 Categories: ,