,

Ασύρματο Ψηφιακό Τηλέφωνο Panasonic KX-TG2511GRT Μαύρο

Availability:

Καλέστε μας για διαθεσιμότητα


Ασύρματο Ψηφιακό Τηλέφωνο Panasonic KX-TG2511GRT Μαύρο

Ασύρματο Ψηφιακό Τηλέφωνο Panasonic KX-TG2511GRT Μαύρο. Το νέο σύστημα διόρθωσης σφάλματος παρέχει 80 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συμβατικά συστήματα κι εξασφαλίζει καθαρή συνομιλία με λιγότερα παράσιτα και διακοπές. Ακόμα κι αν είσαστε μακριά από τη μονάδα βάσης μπορείτε να απολαύσετε μια καθαρή συνομιλία χωρίς διακοπές. Το ακουστικό περιλαμβάνει ευανάγνωστη οθόνη LCD 1,4-ιντσών (16 ψηφία x 3 γραμμές) με οπισθοφωτισμό για εύκολη χρήση. Ο κόκκινος οπισθοφωτισμός σας βοηθάει να επιβεβαιώσετε τον τηλεφωνικό αριθμό του καλούντα κατά την εισερχόμενη κλήση ακόμα και τη νύχτα. Η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σας επιτρέπει να μιλάτε στο τηλέφωνο ακόμα και όταν μαγειρεύετε, καθαρίζετε, χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, κτλ. Είναι επίσης χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να πάρετε σημειώσεις, να πληκτρολογήσετε κ.α. Μπορείτε να αποθηκεύσετε περίπου 50 ονόματα και αριθμούς στην ενσωματωμένη μνήμη του ακουστικού για εύκολή και γρήγορη πρόσβαση. Μπορείτε να δείτε ποιος σας καλεί πριν απαντήσετε αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης που προσφέρεται από την τηλεφωνική σας εταιρία.

Dect/Gap Panasonic KX-TG2511GRT Black. Elegant & easy to use cordless phone. The new error correction system provides 80 times more precision than conventional systems and ensures clear conversation with fewer parasites and interruptions. Even if you’re away from the base unit you can enjoy clear conversations without interruptions. The handset includes a readable screen LCD 1,4-inch (16 digits x 3 lines) with backlight for easy use. The red backlight helps to confirm the telephone number of the caller on incoming call even at night. The handsfree function allows you to talk on the phone even when you cook, you clean, you use your PC, etc. It is also useful if you want to take notes, typing, etc. You can save about 50 names and numbers in the built-in memory of the handset for easy access. You can see who’s calling before you answer if you have subscribed to Caller ID service offered by your telephone company.